ดูแลเด็กเล็กให้ปลอดภัยในช่วงโควิด-19

  • 13 สิงหาคม 2564

ดูแลเด็กเล็กให้ปลอดภัยในช่วงโควิด-19 และแนวทางป้องกันโควิด-19 ในศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH