การดูแลเด็กปฐมวัยให้ห่างไกลโควิด – 19

  • 8 มีนาคม 2564

รายงานจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทั้งจีน ยุโรป อเมริกา ไทย พบเด็กติดเชื้อแต่อุบัติการณ์น้อยกว่าผู้ใหญ่ โดยเด็กอาจมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH