การดูแลเด็กปฐมวัยให้ห่างไกลโควิด – 19

  • 8 มีนาคม 2564

รายงานจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทั้งจีน ยุโรป อเมริกา ไทย พบเด็กติดเชื้อแต่อุบัติการณ์น้อยกว่าผู้ใหญ่ โดยเด็กอาจมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH