ดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.

  • 8 ตุลาคม 2563

 

กรมอนามัยแนะดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 3 อ.

คือ อาหาร อารมณ์ดี ออกกำลังกาย

2 ส. คือ งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา

และ 1 ฟ. คือ รักษาฟันให้สะอาด

เพื่อให้ท่านแข็งแรง สุขภาพดี ทั้งทางกายและทางใจ #กรมอนามัย #ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี #ดูแลผู้สูงอายุ #3อ2ส1ฟ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH