ดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.

  • 8 ตุลาคม 2563

 

กรมอนามัยแนะดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 3 อ.

คือ อาหาร อารมณ์ดี ออกกำลังกาย

2 ส. คือ งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา

และ 1 ฟ. คือ รักษาฟันให้สะอาด

เพื่อให้ท่านแข็งแรง สุขภาพดี ทั้งทางกายและทางใจ #กรมอนามัย #ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี #ดูแลผู้สูงอายุ #3อ2ส1ฟ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH