คุมต่อ….ไม่รอแล้วนะ

  • 30 กรกฎาคม 2562

ยาฝังคุมกำเนิดมี 2 ชนิด คือ ชนิด 1 หลอด คุมกำเนิดได้ 3 ปี และชนิด 2 หลอดคุมกำเนิดได้ 5 ปี กลไกการคุมกำเนิดของยาฝังคุมกำเนิดคือ ทำให้มูกบริเวณปากมดลูกข้นเหนียวขึ้นอสุจิผ่านเข้าไปได้ยาก  ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้ว และระงับการตกไข่  ข้อดีของยาฝังคุมกำเนิดคือเป็นวิธีคุมกำเนิดที่ได้ผลดีที่สุดรองจากการไม่มีเพศสัมพันธ์ ฝังครั้งเดียวสามารถคุมกำเนิดได้นานถึง 3-5 ปี ไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ และใช้กับคนที่ให้นมลูกได้โดยไม่มีผลต่อน้ำนมแม่ เมื่อถอดยาฝังคุมกำเนิดก็สามารถมีลูกได้ปกติ

วัยรุ่นอายุ 10-20 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับบริการยาฝังคุมกำเนิดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

30 มิถุนายน 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH