น้ำตาล ศัตรูร้าย ทำลายฟัน

  • 26 กันยายน 2562
  • 651 ครั้ง

หลังจากภาครัฐปรับขึ้นภาษีสินค้าเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งสร้างความรอบรู้ ลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด ส่งเสริมพฤติกรรม การบริโภคที่พึงประสงค์ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH