น้ำตาล ศัตรูร้าย ทำลายฟัน

  • 26 กันยายน 2562

หลังจากภาครัฐปรับขึ้นภาษีสินค้าเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งสร้างความรอบรู้ ลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด ส่งเสริมพฤติกรรม การบริโภคที่พึงประสงค์ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH