รหัสลับฟันดี

  • 25 พฤษภาคม 2562
  • 737 ครั้ง
ปฏิบัติการ 2 2 2 รหัสลับฟันดี ได้แก่
  1. ควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและก่อนนอน แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
  2. แปรงฟันในนาน 2 นาที แปรงฟันทั่วทุกซี่ ทุกด้าน เน้นคอฟัน ถ่มฟองออกหรือบ้วนน้ำแต่น้อย 
  3. งดดื่มหรือกินอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง
ถ้าไม่แปรงฟัน จะเกิดอะไรขึ้นกับฟันของเรา
  1. ของโปรดของจุลินทรีย์คือน้ำตาลและแป้ง
  2. เมื่อน้องๆไม่แปรงฟันก็จะมีจุลินทรีย์มาเกาะบนผิวฟัน
  3. จุลินทรีย์สร้างกรดมาทำลายชั้นเคลือบฟัน
  4. เกิดเป็นฟันผุถึงชั้นเนื้อฟัน
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรกฎาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH