บอกลาความโสดด้วยสูตร 2-2-2

  • 29 สิงหาคม 2562

กลิ่นปาก เป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน การแปรงฟันสูตร 2-2-2 ช่วยให้สุขภาพช่องปากดีขึ้น ฟันสะอาด ลดกลิ่นปากได้

  • 2 : แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและก่อนนอนเพื่อลดจุลินทรีย์ในช่องปาก
  • 2 : แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ทั้งด้านนอก ด้านใน ด้านบดเคี้ยว และต้องแปรงลิ้นด้วย
  • 2 : งดอาหารและเครื่องดื่มหลังการแปรงฟัน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ช่องปากสะอาดได้นานที่สุด

ปัญหากลิ่นปากไม่ได้เกิดจากการแปรงฟันไม่ถูกวิธีเพียงอย่างเดียว เกิดจากปัญหาในช่องปากด้วย เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ และแผลในช่องปาก ดังนั้น จึงควรไปตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

9 สิงหาคม 2562

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH