ฝังยาคุมกำเนิดในวัยรุ่นดีจิงหรือ?

  • 25 กรกฎาคม 2562

การฝังยาคุมกำเนิดในวัยรุ่น ดีจริงหรือ? ปัจจุบันการคุมกำเนิดทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ถุงยางอนามัย การกินยาคุม การฉีดยาคุม การใช้ห่วงอนามัย และการฝังยาคุม ซึ่งวิธีเหล่านี้สามารถคุมกำเนิดได้ แต่ก็ไม่มีวิธีไหนที่สามารถคุมได้ถึง 100% นอกจากการไม่มีเพศสัมพันธ์เมื่อไม่พร้อม แต่อย่างไรก็ตาม การคุมกำเนิดที่ดีที่สุดก็มีเช่นเดียวกัน นั้นก็คือ “การฝังยาคุมกำเนิด” สามารถคุมกำเนิดได้ถึง 99.95% หรือมีโอกาสท้องเพียง 0.05% เท่านั้น ซึ่งวิธีนี้สามารถคุมกำเนิดได้นานถึง 3-5 ปี แล้วแต่ชนิดตัวยา ที่สำคัญผลข้างเคียงน้อย และปลอดถัย ปล. การฝังยาคุมช่วยคุมกำเนิดได้ แต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ได้นะคะ #ประชาสัมพันธ์ สำหรับสาวๆอายุ 10 – 20 ปี สามารถขอการรับฝังยาคุมกำเนิดได้ฟรี! ที่โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH