คลิปออกกำลังกาย Tooth Your Brush

  • 29 สิงหาคม 2562

        กิจกรรมทางกายที่เป็นการสอดแทรกท่าทางในการแปรงฟัน และใช้เพลงแปรงฟันในการออกกำลังกาย โดยใช้เวลาสั้นๆ สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยใน 1 คลิปวิดีโอจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ 7 กิโลแคลอรี่ และสามารถสะสมก้าวเดินได้ถึง 317 ก้าว

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH