คลิปออกกำลังกาย Tooth Your Brush

  • 29 สิงหาคม 2562

        กิจกรรมทางกายที่เป็นการสอดแทรกท่าทางในการแปรงฟัน และใช้เพลงแปรงฟันในการออกกำลังกาย โดยใช้เวลาสั้นๆ สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยใน 1 คลิปวิดีโอจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ 7 กิโลแคลอรี่ และสามารถสะสมก้าวเดินได้ถึง 317 ก้าว

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH