สังคมนมแม่

  • 7 สิงหาคม 2562

การที่แม่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากตัวคุณแม่แล้วสิ่งแวดล้อมยังมีผลต่อการตัดสินใจและเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว รวมถึงชุมชน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH