สังคมนมแม่

  • 7 สิงหาคม 2562
  • 29 ครั้ง

การที่แม่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากตัวคุณแม่แล้วสิ่งแวดล้อมยังมีผลต่อการตัดสินใจและเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว รวมถึงชุมชน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH