มากินนมแม่ดีกว่านะลูก

  • 25 กรกฎาคม 2562

#มากินนมแม่กันดีกว่า

เด็กวัยแรกเกิด – 6 เดือน เป็นวัยที่สมองเริ่มพัฒนา เริ่มรับรู้ และร่างกายเติบโตอย่างรวดเร็ว นมแม่เป็นอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด มีสารอาหารที่ถูกต้องและครบถ้วน มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยภูมิคุ้มกันที่ว่านี้เป็นเซลล์มีชีวิตเด็กจะได้รับจากนมแม่เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถพบได้จากนมผง เด็ก 6 เดือนแรกจะเรียนรู้ความไว้วางใจโลกมนุษย์ การให้เด็กกินนมแม่ตามต้องการจะรู้สึกว่าโลกปลอดภัย ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งวันนี้กรมอนามัยมีสูตรนมแม่ 1-6-2 มาฝาก เพื่อให้คุณแม่ได้ใช้เป็นแนวทางการให้นมลูก เพื่อลูกแข็งแรงและเติบโตสมวัย

✳️สูตรนมแม่ 1-6-2✳️

เลข 1 หมายถึง การให้ทารกได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด

เลข 6 หมายถึง การให้ทารกได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือนแรก

เลข 2 หมายถึง การให้ทารกและเด็กเล็กได้กินนมแม่ต่อเนื่อง 2 ปี หรือนานกว่านั้นตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH