แม่ท้องฟันผุ มีโรคเหงือก กระทบลูกในท้องได้ด้วยนะ

  • 18 กันยายน 2562
  • 22 ครั้ง

รู้ไหม…? แม่ท้องฟันผุ มีโรคเหงือก กระทบลูกในท้องได้ด้วยนะ… …ฟันผุในคนท้องลุกลามไวและรุนแรง หากฟันผุจนติดเชื้อรุนแรง และจะส่งผลไปถึงลูกในท้องได้ โรคปริทันต์อาจก่อให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้ แต่แม่ท้องป้องกันได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้ จะมีวิธีไหนบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH