สีตกขาว บอกถึงอะไร??

  • 27 กรกฎาคม 2562

“ตกขาว” เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคน แต่บางครั้งลักษณะของตกขาว และอาการข้างเคียง เช่น คัน มีกลิ่น ปัสสาวะแสบขัด ก็บ่งบอกถึงอากการผิดปกติของผู้หญิงได้ ดังนั้นหากพบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุตั้งแต่เนินๆ กันนะคะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH