สีตกขาว บอกถึงอะไร??

  • 27 กรกฎาคม 2562

“ตกขาว” เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคน แต่บางครั้งลักษณะของตกขาว และอาการข้างเคียง เช่น คัน มีกลิ่น ปัสสาวะแสบขัด ก็บ่งบอกถึงอากการผิดปกติของผู้หญิงได้ ดังนั้นหากพบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุตั้งแต่เนินๆ กันนะคะ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH