กระโดดโลดเต้นเล่น เน้นนอนหลับคุณภาพ และฉลาดรอบรู้

 • 25 พฤษภาคม 2562
ประโยชน์ของการกระโดดโลดเต้นและพฤติกรรมเนือยนิ่ง รวมถึงผลของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
 1. ทำให้เด็กมีสุขภาพดี
 2. กล้ามเนื้อแข็งแรง
 3. ผ่อนคลายความตึงเครียด
 4. พัฒนาความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด
 5. มีความจำดี/มีสมาธิ
 6. สร้างมวลกระดูก ช่วยเพิ่มความสูง
 7. ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วน
 8. ช่วยให้นอนหลับสนิท
ข้อแนะนำในการกระโดดโลกเต้นเล่นสนุก
 1. เด็กควรกระโดโลดเต้นเล่นสนุกจนรู้สึกเหนื่อย หรือ หอบ อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน (สะสมต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป)
 2. ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อวันละ 20 นาที ควรทำวันเว้นวัน
 3. ฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อวันละ 20 นาทีทุกวัน
พฤติกรรมเนือยนิ่ง หมายถึง การเอนนอนในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้พลังงานน้อย ไม่รวมการนอนหลับ
ภัยของพฤติกรรมเนือยนิ่ง ได้แก่ โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด โรคอ้วน โรคมะเร็ง จึงควรลดพฤติกรรมเนือยนิ่งให้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน
การนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามวัยของเด็กวัยเรียน เด็กวัยเรียนควรนอนหลับสนิท 9-11 ชั่วโมงต่อวัน และมีข้อแนะนำในการปฏิบัติคือ
 1. ควรเข้านอนให้เป็นเวลาทุกคืน ไม่ควรเกิน 3 ทุ่ม
 2. ไม่ควรดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์ เล่นสมาร์โฟน หรือแท็ปเลตในห้องนอน
 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักก่อนนอน
 4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม และช็อคโกแลต เป็นต้น
 5. ทำจิตใจให้ผ่อนคลายก่อนนอน
เด็กวัยเรียนควรมีความฉลาด รอบรู้ ทั้งในด้านอาหารที่มีประโยชน์และปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม ด้านการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อการรับประทานอาหารที่เหมาะสม วันผลิตและวันหมดอายุ และมีเครื่องหมายอย. ด้านสถานบริการต่างๆ เช่น คลินิกที่จะต้องมีใบอนุญาตหลักและอื่นๆ ร้านยาที่จะต้องมีใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพ สถานบริการสุขภาพที่จะต้องมีใบอนุญาตดำเนินการ เป็นต้น และด้านความรอบรู้เรื่องสัญลักษณ์ วัตถุและสถานที่อันตรายต่างๆ
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรกฎาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH