การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของเด็กอนุบาล

  • 19 กรกฎาคม 2562

 

ปัจจุบัน!! ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส ที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปาก การดูแลรักษาความสะอาดในเรื่องสุขอนามัยตัวเอง คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูในสถานศึกษา ควรใส่ใจและเรียนรู้วิธีป้องกัน เพื่อดูแลเด็ก ๆ ให้ห่างไกลจากโรคภัยเหล่านี้ได้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH