การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของเด็กอนุบาล

  • 19 กรกฎาคม 2562
  • 61 ครั้ง

 

ปัจจุบัน!! ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส ที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปาก การดูแลรักษาความสะอาดในเรื่องสุขอนามัยตัวเอง คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูในสถานศึกษา ควรใส่ใจและเรียนรู้วิธีป้องกัน เพื่อดูแลเด็ก ๆ ให้ห่างไกลจากโรคภัยเหล่านี้ได้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH