เคล็ดลับเตรียมสุขภาพลูกให้พร้อม ก่อนเปิดเทอม

  • 27 กรกฎาคม 2562

เตรียมสุขภาพลูกให้พร้อมก่อนเปิดเทอมนี้ เข้าสู่ช่วงเปิดเทอมของเด็ก ๆ นอกจากเตรียมเรื่องเสื้อผ้าและของจำเป็นช่วงเปิดเทอมแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมเรื่องสุขภาพลูกให้พร้อมด้วยนะคะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH