เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีสุขภาพดี 10 อย่างด้วยกัน

  • 26 กรกฎาคม 2562
  • 39 ครั้ง

🎵🎶เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีสุขภาพดี 10 อย่างด้วยกัน 🎶🎵 สวัสดีวันเด็กแห่งชาติ 2562 นะคะ 👧👦👶 เด็กไทยรุ่นใหม่ต้องมีสุขภาพดี มีร่างกายที่แข็งแรง และสดใสร่าเริง เพื่อพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจำ 10 ข้อนี้ไว้ให้ดีนะคะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH