รู้ไหม… แม่ท้องฟันผุ มีโรคเหงือก กระทบลูกในท้องได้ด้วยนะ…

  • 30 สิงหาคม 2562
  • 16 ครั้ง

รู้ไหม…? แม่ท้องฟันผุ มีโรคเหงือก กระทบลูกในท้องได้ด้วยนะ… …ฟันผุในคนท้องลุกลามไวและรุนแรง หากฟันผุจนติดเชื้อรุนแรง และจะส่งผลไปถึงลูกในท้องได้ โรคปริทันต์อาจก่อให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้ แต่แม่ท้องป้องกันได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้ จะมีวิธีไหนบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH