สูงดีสมส่วน : EP.7 เด็กอายุ 4-5 ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน

  • 25 พฤษภาคม 2562

          เด็กอายุ 4-5 ปี วัยก่อนเข้าเรียน ถือเป็นวัยที่ต้องได้รับสารอาหารเพียงพอ มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวาน มัน เค็ม เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสนุกสนานตามวัย

          อาหารของเด็กวัยนี้จะต้องคำนึงถึงสารอาหารที่เด็กจะได้รับ ต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอโดยครบถ้วนทั้ง 5 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 5 ทัพพี กลุ่มผัก 3 ทัพพี กลุ่มผลไม้ วันละ 3 ส่วน กลุ่มเนื้อสัตว์ วันละ 3 ช้อนกินข้าว และกลุ่มนมรสจืด วันละ 2-3 แก้ว โดยแบ่งเป็นอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารว่างที่จัดทำให้เด็กควรมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น นมรสจืด ผลไม้ หรือขนมไทยรสไม่หวานจัด ที่มีส่วนผสมเป็นถั่ว ธัญพืช ผลไม้ และนมเป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวโพดคลุกมะพร้าวอ่อน ข้ามต้มมัด เต้าส่วน ถั่วแปบ หรือนม เป็นต้น

          อาหารมื้อหลักและอาหารว่างปรุงแต่งรสชาติไม่หวานจัด เค็มจัด หรือมันจัด และเลือกเครื่องปรุงรสเค็มที่มีส่วนผสมของไอโอดีน เช่น เกลือเสริมไอโอดีน น้ำปลาเสริมไอโอดีน

          และเสริมด้วยวิตามินน้ำเสริมธาตุเหล็กเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูหลัก จะทำให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพเป็นเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ

มกราคม 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH