สูงดีสมส่วน : EP.6 เด็กอายุ 1-3 ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน

  • 25 พฤษภาคม 2562

          เด็กอายุ 1-3 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย พ่อแม่ควรเอาใจใส่เรื่องอาหารที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอในการนำไปเสริมสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท กระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ โดยเด็กต้องกินอาหารมื้อหลักวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง วันละ 2 มื้อ แต่ละมื้อครบ 5 กลุ่ม ทุกวัน ได้แก่
กลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 3 ทัพพี กลุ่มผัก 2 ทัพพี กลุ่มผลไม้ วันละ 3 ส่วน กลุ่มเนื้อสัตว์ วันละ 3 ช้อนกินข้าว และกลุ่มนมรสจืด วันละ 2 แก้ว หากคุณแม่ยังมีน้ำนมสามารถให้ลูกกินนมแม่ต่อเนื่องได้ แต่หากมีน้ำนมแม่น้อย ต้องเสริมด้วยนมรสจืดวันละ 1-2 แก้วต่อวัน อาหารว่างที่จัดทำให้เด็กควรมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น นมรสจืด ผลไม้ หรือขนมไทยรสไม่หวานจัด ที่มีส่วนผสมเป็นถั่ว ธัญพืช ผลไม้ และนมเป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวโพดคลุกมะพร้าวอ่อน ข้ามต้มมัด เต้าส่วน ถั่วแปบ หรือนม เป็นต้น

          อาหารมื้อหลักและอาหารว่างปรุงแต่งรสชาติไม่หวานจัด เค็มจัด หรือมันจัด และเลือกเครื่องปรุงรสเค็มที่มีส่วนผสมของไอโอดีน เช่น เกลือเสริมไอโอดีน น้ำปลาเสริมไอโอดีน

         และเสริมด้วยวิตามินน้ำเสริมธาตุเหล็กเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูหลัก จะทำให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพเป็นเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ

มกราคม 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH