สูงดีสมส่วน : EP.5 ทารก 6 – 12 เดือน กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน

  • 25 พฤษภาคม 2562

          เมื่อลูกอายุ 6 เดือนขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นตามวัย นมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็ก จึงต้องให้อาหารอื่นนอกจากนมแม่ เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารเพิ่มขึ้นสำหรับการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ในช่วงอายุนี้ลูกมีความพร้อมในการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร เพิ่มเสริมสร้างสมอง กระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ ให้สมบูรณ์ นอกจากการให้อาหารตามวัย จะช่วยให้ลูกปรับตัวกับกินอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว คุ้นเคยกับรสชาติและชนิดของอาหารที่หลากหลาย
          คุณพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ และจัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ โดยแต่ละวันให้จัดอาหารครบ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนมแม่ และเพิ่มจำนวนมื้ออาหารตามวัย เมื่อลูกอายุเพิ่มขึ้น คือ ทารกอายุ 6 เดือน ให้กินอาหารวันละ 1 มื้อ คือ มื้อเช้า ตัวอย่างเมนูอาหาร 1 มื้อ เช่น ข้าวต้มสุก 2 ช้อนกินข้าว ไข่แดงสุก ½ ฟอง สลับกับตับสุกหรือเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อนกินข้าว ผักต้มสุก 1 ช้อนกินข้าว โดยอาหารแต่ละกลุ่มบดละเอียด เติมน้ำมันพืชครึ่งช้อนชา หากอาหารข้นเกินไปสามารถเติมน้ำซุปการต้มธรรมชาติ โดยไม่ผ่านปรุงรส ค้นให้ข้นพอดีหากเหลวเกินไปเด็กจะกินไม่หมด ส่วนผลไม้สดให้บดละเอียด ให้ทารกกินเป็นอาหารว่างบ่าย เช่น มะละกอสุกบดละเอียด 1 ชิ้น กล้วยน้ำว้าสุกครูด ½ ลูก
          ทารกอายุ 7 เดือน กินอาหารวันละ 1 มื้อ ให้เป็นมื้อเช้า ตัวอย่างเมนูอาหาร 1 มื้อ เช่น ข้าวต้มสุก 3 ช้อนกินข้าว ไข่แดงสุก ½ ฟอง สลับกับตับสุกหรือเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อนกินข้าว ผักต้มสุก 1 ช้อนกินข้าว โดยอาหารแต่ละกลุ่มบดหยาบ เพื่อฝึกการเคี้ยว เติมน้ำมันพืชครึ่งช้อนชา หากอาหารข้นเกินไปสามารถเติมน้ำซุปการต้มธรรมชาติ โดยไม่ผ่านปรุงรส และให้ผลไม้สด 2 ชิ้น บดหยาบให้เป็นอาหารว่างบ่าย
           ทารกอายุ 8 เดือน กินอาหารวันละ 2 มื้อ ให้เป็นมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ตัวอย่างเมนูอาหาร 1 มื้อ เช่น ข้าวสวยหุงนิ่มๆ บดหยาบ 4 ช้อนกินข้าว ไข่ต้มสุก ½ ฟอง สลับกับตับสุกหรือเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อนกินข้าว ผักต้มสุก 1 ช้อนกินข้าว โดยอาหารแต่ละกลุ่มสับละเอียด เพื่อฝึกการเคี้ยว เติมน้ำมันพืช ครึ่งช้อนชา หากอาหารข้นเกินไปสามารถเติมน้ำซุปการต้มธรรมชาติ โดยไม่ผ่านปรุงรส ให้ข้นพอดี และให้ผลไม้สด 3 ชิ้น ตัดเป็นชิ้นเล็กให้เป็นอาหารว่างตอนเช้าหรือบ่ายก็ได้
           ทารกอายุ 9-12 เดือน กินอาหารวันละ 3 มื้อ ตัวอย่างเมนูอาหาร 1 มื้อ เช่น ข้าวสวยหุงนิ่มๆ บดหยาบ 4 ช้อนกินข้าว ไข่ต้มสุก ½ ฟอง สลับกับตับสุกหรือเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อนกินข้าว ผักต้มสุก 1 ½ ช้อนกินข้าว โดยอาหารแต่ละกลุ่มหุ่นเป็นชิ้นเล็ก เพื่อฝึกการเคี้ยว เติมน้ำมันพืช ครึ่งช้อนชา ให้เลือกใส่น้ำมันพืชเพียงมื้อใดมื้อหนึ่งเท่านั้น หากอาหารข้นเกินไปสามารถเติมน้ำซุปการต้มธรรมชาติ โดยไม่ผ่านปรุงรส ให้ข้นพอดี และให้ผลไม้สด 4 ชิ้น ตัดเป็นชิ้นพอดีคำให้เป็นอาหารว่างตอนเช้าหรือบ่ายก็ได้ และให้กินนมแม่ในมื้อถัดไป
           นอกจากนี้ทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป เสริมการเจริญเติบโตด้วยการให้ลูกกินยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การฝึกให้ลูกน้อยกินอาหารให้เพียงพอและหลากหลาย ไม่หวาน มัน เค็ม ถือเป็นการเริ่มต้นของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีในอนาคต ร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย เป็นเด็กไทยสูงดีสมส่วน

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ

มกราคม 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH