สูงดีสมส่วน : EP.2 ทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน

  • 25 พฤษภาคม 2562
ทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน  
      การที่เด็กปฐมวัยจะสูงดีสมส่วนนั้น คุณพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการกินอาหาร การส่งเสริมพัฒนาการ การออกกำลังกาย และการนอนหลับ
      ในเรื่องของการกินอาหารนั้นต้องดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งคลอด และเติบโตขึ้น  ดังนั้นจึงควรกินอาหารให้ครบ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนม แต่ละกลุ่มให้กินในปริมาณที่เพียงพอและหลากหลาย ใช้เกลือหรือเครื่องปรุงรสเค็มในการปรุงอาหารทุกครั้ง ไม่กินอาหารรสหวาน หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรต้องกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและโฟลิก เพื่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายของลูกอย่างเต็มศักยภาพ และเมื่อลูกอายุ 6 เดือนขึ้นไปต้องกินยาน้ำเสริมธาตุเหล็กทุกวัน
     พ่อแม่ ควรส่งเสริมให้ลูกมีกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย เช่น เดิน วิ่ง กระโดด และว่ายน้ำ ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น กระดูก และฟัน
     ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ทำความสะอาดวันละ 2 ครั้ง เด็กที่อยู่ในช่วงแรกเกิดถึง 6 เดือน ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำต้มสุกเช็ดเหงือกและรอบกระพุ้งแก้ม เด็ก 6เดือนขึ้น ฟันเริ่มขึ้น พ่อแม่ควรแปรงฟันให้ลูก โดยใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ เพื่อฟันแข้งแรงไม่ผุ สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างละเอียด
   การนอน สามารถฝึกให้เด็กนอนเป็นเวลา เด็กแรกเกิดถึง 11 เดือน ควรนอนวันละ 11-15 ชั่วโมง และเด็กอายุ 1-5 ปี ควรนอนวันละ 10-14 ชั่วโมง
กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ
มกราคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH