5 วิธี ป้องกันโรคติดต่อจากการไปโรงเรียน

  • 25 กรกฎาคม 2562
  • 132 ครั้ง

เนื่องจากเด็กวัยรุ่นมีภูมิคุ้มกันต่ำ จึงมีโอกาสป่วยได้บ่อย โดยเฉพาะโรคติดต่อเเละสำคัญที่พบบ่อย ได้เเก่ โรคหวัด,โรคมือ เท้า ปาก,โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH