เกลือเสริมไอโอดีน

  • 20 มิถุนายน 2562

รณรงค์ วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน ของทุกปี (ร้านอาหารทั่วไทยร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน)

  • โดยเฉพาะหญิงตังครรภ์ จะต้องการเพิ่มขึ้น เพราะหากขาดไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาด
  • ในร้านอาหารที่ปรุงประกอบ ไม่ต้องใส่เกลือจนเยอะมาก ไม่ต้องเค็มเกินไป ทานรสชาติปกติ เพียงเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน หรือสังเกตง่ายๆที่มีเลข อย. ก็ทำให้มั่นใจได้ “เราทุกคนควรได้รับไอโอดีน ทุกมื้อ ทุกวัน และทุกวัย ต้องได้รับเกลือไอโอดีนอย่างเพียงพอ”
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH