แปรงฟันแบบถูกวิธี ด้วยวิธีขยับปัด

  • 22 กันยายน 2563

เรามาแปรงฟันแบบถูกวิธี ด้วยวิธีขยับปัด เพื่อช่องปากสะอาด ปราศจากฟันผุ และแปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นานอย่างน้อย 2 นาที และไม่กินอาหารหรือเครื่องดื่มรสหวานหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH