แปรงฟันแบบถูกวิธี ด้วยวิธีขยับปัด

  • 22 กันยายน 2563

เรามาแปรงฟันแบบถูกวิธี ด้วยวิธีขยับปัด เพื่อช่องปากสะอาด ปราศจากฟันผุ และแปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นานอย่างน้อย 2 นาที และไม่กินอาหารหรือเครื่องดื่มรสหวานหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH