การแปรงฟันที่ถูกต้องสำหรับเด็ก

  • 27 กรกฎาคม 2562
  • 286 ครั้ง

เรียนรู้การแปรงที่ถูกต้องสำหรับเด็ก (0-7ปี) โดย ทพญ. ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี …การแปรงฟันที่ถูกต้องและถูกวิธีเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีของเด็กๆ พ่อแม่ผู้ปกครองควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกแปรงสีฟัน การใช้ยาสีฟัน และการแปรงฟันที่ถูกต้องนะคะ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH