การแปรงฟันที่ถูกต้องสำหรับเด็ก

  • 27 กรกฎาคม 2562

เรียนรู้การแปรงที่ถูกต้องสำหรับเด็ก (0-7ปี) โดย ทพญ. ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี …การแปรงฟันที่ถูกต้องและถูกวิธีเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีของเด็กๆ พ่อแม่ผู้ปกครองควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกแปรงสีฟัน การใช้ยาสีฟัน และการแปรงฟันที่ถูกต้องนะคะ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH