การกินยาคุมกำเนิดช่วยได้ถ้าไม่อยากท้อง

  • 25 กรกฎาคม 2562

#ไม่อยากท้องก่อนวัย เป็นคุณแม่วัยใสทั้งที่ยังไม่พร้อม วัยรุ่นไทยกว่าแสนรายเกิดปัญหาท้องก่อนวัย เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการกินยาคุมกำเนิด ที่มีหลายชนิด มีหลายประเภท หากไม่ศึกษาดีๆ ก็ทำให้การคุมกำเนิดไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจทำให้ท้องได้เช่นกัน ดังนั้น ถ้าไม่อยากท้องก่อนวัย เป็นคุณแม่วัยใสทั้งที่ยังไม่พร้อม จึงต้องศึกษาข้อมูลการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง และป้องกันให้ถูกวิธี และวันนี้ กรมอนามัย มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการกินยาคุมกำเนิดที่ถูกต้องมาฝากแล้ว ไปดูกันเลย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH