เด็กทารก 0-6 เดือน “กินนมแม่ดีที่สุด” ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยแข็งแรง

  • 25 กรกฎาคม 2562

…คุณแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว ในช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือนแรก… เพราะในน้ำนมของแม่นั้น มีสารอาหารที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต เมื่อลูน้อยอายุครบ 6 เดือน ระบบย่อยและดูดซึมอาหารก็จะมีพัฒนาค่อนข้างสมบูรณ์คุณแม่สามารถให้ลูกน้อยกินนมควบคู่กับอาหารที่เหมาะสมตามวัยได้จนถึง 2 ขวบ หรือนานกว่านั้นก็ได้นะคะ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH