พิธีเปิดงานพิพิธภัณฑ์กรมอนามัย Health Museam

  • 20 กันยายน 2562
  • 6 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีพิธีเปิดตัวพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Health Museum ) ภายใต้โครงการ 100 ปีการสาธารณสุข โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั้งหมด 8 โซนภายในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ Health Museum เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือหากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-590-4000 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น #กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข #พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม #HealthMuseum #โครงการ100ปีการสาธารณสุข

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH