ภาพข่าว “ตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี”

  • 18 ตุลาคม 2561
  • 4 ครั้ง

วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ โดยครั้งนี้เป็นรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ ผลงานเรื่อง Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest) ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นผู้นำเสนอพร้อมตอบข้อซักถามจากคณะผู้ตรวจประเมิน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!