กรมอนามัย รณรงค์ให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น โดยเฉพาะวัยเด็ก เพื่อรูปร่างที่ดี แข็งแรง สูงสมวัย

  • 31 พฤษภาคม 2567

#ANAMANEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย คนไทยยังดื่มนมน้อย หากเทียบกับประเทศอื่น รณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมมากขึ้น เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2567 หวังให้เด็กไทยเติบโต แข็งแรง สูงสมวัย ทัดเทียมนานาชาติ ภายในปี 2570

         

          แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพลเรื่อง “การดื่มนม” ปี 2567 พบว่าคนไทยดื่มนม ร้อยละ 88 แต่ส่วนใหญ่ ดื่มนมเพียง 1-2 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 44) และดื่มนม 1 แก้วต่อวัน (ร้อยละ 72) ส่วนน้อยดื่มนม 2 แก้วต่อวัน (ร้อยละ 10 ) และส่วนใหญ่เลือกดื่มนมรสจืด (ร้อยละ 50) โดยคนไทยดื่มนมเฉลี่ยเพียงคนละ 21.9 ลิตร/ปี ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย เช่น ไต้หวันดื่มนม คนละ 77.4 ลิตร/ปี ญี่ปุ่น คนละ 36.2 ลิตร/ปี สิงคโปร์ คนละ 33.3 ลิตร/ปี ฮ่องกง คนละ 26.3 ลิตร/ปี เมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก เช่น เดนมาร์ค คนละ 51.9 ลิตร/ปี และ แคนาดา คนละ 57.2 ลิตร/ปี รวมถึงค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ดื่มนมเฉลี่ยคนละ 30.7 ลิตร/ปี
          แพทย์หญิงอัจฉรา กล่าวต่อไปว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
เห็นถึงความสำคัญของการดื่มนม จึงกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเห็นความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม และในปี 2567 กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการศึกษาเอกชน กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน และ Modern trade ได้แก่ ซีพีออลล์ แม็คโคร โลตัส และบิ๊กซี ร่วมรณรงค์วันดื่มนมโลก 2567 (World Milk Day 2024) ให้คนไทยได้เห็นประโยชน์ของการดื่มนม มีความรอบรู้ที่ถูกต้องในการดื่มนม โดยเชิญชวนให้ทุกกลุ่มวัยดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน ร่วมกับกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กไทยออกกำลังกายวันละ 60 นาทีรับแสงแดดทุกวันเพื่อให้ได้รับวิตามินดี ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมจากนม และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ วัยเรียน 9-12 ชั่วโมงต่อวัน วัยรุ่น 8-10 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้เด็กไทย เติบโต แข็งแรง สูงดีสมวัย


          ด้านแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวว่า กรมอนามัยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดื่มนม เพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะเด็กไทยเข้าถึงแหล่งนมในราคาที่เหมาะสมและเป็นนมที่มีคุณภาพ เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์นม รายการส่งเสริมการขายนม รวมถึงวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับนม เพื่อบรรลุเป้าหมายให้เด็กไทยมีรูปร่างสูงสมวัย แข็งแรง ทัดเทียมนานาชาติ ภายในปี 2570
***
กรมอนามัย / 31 พฤษภาคม 2567

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!