กรมอนามัย แนะ ปชช.ทั่วไป – ไม่ป่วย เลือกสวมหน้ากากผ้าป้องกัน ซักสะอาดใช้ซ้ำได้ ลดเพิ่มขยะ

  • 13 กุมภาพันธ์ 2563

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ประชาชนทั่วไป ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ให้สวมหน้ากากผ้าที่สะอาดแทนหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในแหล่งแออัด หรือใช้บริการ3ขนส่ง6สาธารณะที่ผู้คนหนาแน่น ซักให้สะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะ

          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า  จากปริมาณความต้องการหน้ากากอนามัยในช่วงนี้เวลานี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ ) ได้ส่งต่อความห่วงใยไปยังประชาชนพร้อมแนะนำทางเลือกในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ประชาชนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้คนแออัด ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก แต่หากจำเป็นต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มี ผู้คนหนาแน่น หรือใช้รถขนส่งสาธารณะร่วมกันเป็นจำนวนมาก  สามารถป้องกันตนเองได้ด้วยการสวมหน้ากากผ้าที่สะอาดแทน  ส่วนหน้ากากอนามัยเหมาะสำหรับใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม โดยข้อดีของหน้ากากผ้าที่แนะนำให้ใช้นอกจากจะช่วยป้องกันฝุ่นขนาดใหญ่ทั่วไปแล้ว ยังนำมาซักให้สะอาดแล้วใช้ซ้ำได้อีก ช่วยประหยัดงบประมาณในการหาซื้อหน้ากากอนามัยเนื่องจากสามารถเย็บใช้ได้เอง ช่วยลดปัญหาขาดแคลน และยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอีกด้วย

          “ทั้งนี้ สำหรับการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนั้น หลักสำคัญต้องพิจารณาจากสถานการณ์คือ  1. ตนเองไม่สบาย หรือ  2. แพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยโดยไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยนั้น ๆ จะสามารถแพร่เชื้อออกมาทางละอองฝอยจากการพูด ไอ จามหรือไม่ และ 3 .คนปกติที่ต้องเข้าไปในสถานการณ์ที่มีคนหนาแน่นโดยห่างกัน  น้อยกว่า 1 เมตร โดยที่ไม่ทราบว่าคนที่ยืนอยู่ใกล้ชิดนั้นป่วยหรือไม่และสามารถจะแพร่เชื้อได้หรือไม่ ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน ส่วนประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนใส่และหลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

           ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 13 กุมภาพันธ์ 2563

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH