กรมอนามัย แนะ 8 วิธี จัดงานปีใหม่ ปลอดภัย ลดเสี่ยงโรค

  • 31 ธันวาคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 8 วิธี ให้ประชาชนและสถานประกอบการ จัดงานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี และงานอีเวนต์ต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ป้องกันได้

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายพื้นที่ อาจมีการจัดงานรื่นเริง เช่น การแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก อาจมีการสัมผัสใกล้ชิด การตะโกน และมีระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลานาน และหากจัดในอาคารที่มีระบบระบายอากาศไม่ดี จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ทั้งโรคโควิด–19 หรือโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออื่นๆ ได้ ดังนั้น กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานดำเนินการตาม 8 ข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการจัดงานและลดความเสี่ยง ดังนี้ 1) สถานที่จัดงาน ให้หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมสม่ำเสมอ 2) จัดห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอ 3) จัดภาชนะรองรับ ขยะมูลฝอยให้เพียงพอ 4) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 5) ควรให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ ในกรณีที่มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น พิธีกร นักแสดง นักร้อง สามารถถอดหน้ากากได้ แต่ควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นและดำเนินการด้วยความระมัดระวัง 6) ควรมีการจัดการไม่ให้แออัด จัดให้มี การระบายอากาศภายในที่ดี เพื่อป้องกันการเบียด ล้ม และภาวะขาดอากาศหายใจ 7) ตรวจสอบทางหนีไฟสัญญาณเตือนภัย สัญลักษณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้

“สำหรับข้อปฏิบัติสุดท้ายคือ 8) ทั้งผู้เข้าร่วมงาน และผู้จัด ควรสังเกตอาการและประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อนเข้าร่วมงาน หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น เป็นไข้ คัดจมูก มีน้ำมูกไหล จาม ไอ
ให้ตรวจ ATK หรือเลี่ยงการเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถถอดหน้ากากเพื่อกินอาหารและดื่มเครื่องดื่มได้แต่หากอยู่ในบริเวณที่มีคนจำนวนมากควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของวัตถุที่ใช้ร่วมกัน เพื่อสุขอนามัยที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 31 ธันวาคม 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH