กรมอนามัย ห่วงผู้สูงอายุ ย้ำลูกหลานประเมินความเสี่ยงตนเอง ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา

  • 30 ธันวาคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุ ย้ำลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาจมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโควิด-19 ไปยังผู้สูงอายุ และครอบครัว แนะให้สังเกตอาการและคัดกรองความเสี่ยงตนเอง หากพบมีไข้ ไอ จาม คัดจมูก มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ ให้ตรวจ ATK

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อไปเยี่ยมครอบครัว ขอให้ลูกหลานที่วางแผนเดินทางกลับบ้านหมั่นสังเกตอาการและคัดกรองความเสี่ยงตนเอง หากลูกหลานมีอาการไอ เจ็บคอ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก ขอให้งดการเดินทาง และตรวจ ATK ก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ไปยังครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว และมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำ หากติดเชื้อแล้วอาจทำให้มีอาการอย่างรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน และมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงกว่าวัยอื่น ส่วนผู้ที่ได้เดินทางกลับแล้วขอให้มีการสังเกตอาการตนเองเป็นระยะๆ หากไม่มั่นใจเคยไปในสถานที่เสี่ยงหรือเคยใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง ขอให้สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือเป็นประจำ

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว แยกสำรับอาหาร แยกของใช้จำเป็น ทั้งนี้ ลูกหลานที่เดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ ไปเจอผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และสามารถนำผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น หากเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือนแล้วเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากสงสัยว่าป่วย ให้สับเปลี่ยนผู้ดูแล และเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด หรือตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ส่วนผู้ที่มึความเสี่ยงหรือญาติที่อยู่ห่างไกล อาจใช้เป็นการเยี่ยมผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์แทน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้มากขึ้น”

***

กรมอนามัย / 30 ธันวาคม 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH