กรมอนามัย เผยเด็กวัยเรียนร้อยละ 8.8 มีภาวะเตี้ย ชวนดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้ว ช่วยเพิ่มความสูง

  • 30 พฤษภาคม 2562

#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กวัยเรียน 6-14 ปี ร้อยละ 8.8 มีภาวะเตี้ย ชวนพ่อแม่ ผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมให้เด็กดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้วและกินไข่วันละ 1 ฟองทุกวันร่วมกับการกระโดดโลดเต้น 60 นาที และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มความสูงได้

              

                แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก กรมอนามัยจึงขอเชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดื่มนม     ของลูก โดยจัดเตรียมนมให้เด็กดื่มนมที่บ้านเพิ่มเติมจากนมโรงเรียนอีก 1 กล่อง เพราะนมเป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสูง โดยเฉพาะนมโคสด 100 เปอร์เซ็นต์ มีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งรสและกลิ่น เนื่องจากมีแคลเซียมในปริมาณมาก ช่วยสร้างกระดูกที่มีผลต่อพัฒนาการด้านความสูง เพราะจากระบบรายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 พบเด็กวัยเรียน 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย    ร้อยละ 8.8 ซึ่งเป้าหมายของประเทศกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร คือมีส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์ในเด็กที่มีอายุเท่ากัน โดยตั้งเป้าหมายให้ปี 2564 เด็กผู้ชายอายุ 12 ปี       มีส่วนสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร เพิ่มจากค่าเฉลี่ยความสูงปัจจุบันคือ 148.6 เซนติเมตร เด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี           มีส่วนสูงเฉลี่ย 155 เซนติเมตร เพิ่มจากค่าเฉลี่ยความสูงปัจจุบัน คือ 149.9 เซนติเมตร

               “ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และดื่มนมรสจืด วันละ 2 แก้วและเพิ่มเติมด้วยการกินไข่วันละ 1 ฟองทุกวันร่วมกับการกระโดดโลดเต้น 60 นาทีทุกวัน และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง จะทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและเพิ่มความสูงได้ เนื่องจากช่วงเวลาทอง (Golden period) ของเด็กในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth spurt) เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกัน โดยเด็กผู้หญิงจะเริ่มในช่วงอายุ 9-10 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 12 ปี จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูงจะลดลงจนกระทั่งถึงอายุประมาณ 16-18 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่ ส่วนเด็กผู้ชายจะเริ่มในช่วงอายุ 10-12 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ        14 ปี จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูงจะลดลงจนกระทั่งถึงอายุประมาณ 18-20 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 30 พฤษภาคม 2562

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH