กรม อ. แนะ ชาวบ้านพื้นที่สารเคมีรั่วแหลมฉบัง ทำความสะอาดบ้าน หวั่นสูดดมสารพิษปนเปื้อน

  • 29 พฤษภาคม 2562

#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชนที่อาศัยในบริเวณที่ประสบเหตุไฟไหม้เรือขนถ่ายสินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง แนะทำความสะอาดบ้านเรือน ที่พักอาศัย ลดสารเคมีปนเปื้อนตกค้าง เพื่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี

          แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผลกระทบจากเหตุไฟไหม้เรือขนถ่ายสินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบริเวณดังกล่าวแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ยานพาหนะ โดยเฉพาะบ้านเรือน ที่พักอาศัยภายในบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจจะยังมีเขม่าหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนตามบ้านเรือน ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ประชาชนจะต้องคำนึงถึงเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติคือการทำความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านและชุมชน เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะสูดดมสารเคมีเข้าไป ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้เช่นเดียวกัน

          “ทั้งนี้ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยให้สะอาดปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประเมินความมั่นคงแข็งแรงตัวโครงสร้างของบ้าน ประตู หน้าต่าง หลังคา ระเบียง ก่อนเข้าในบ้าน 2) เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงดำใส่ขยะ ไม้กวาด แปรงถูพื้นชนิดมีด้าม ผงซักฟอก ถังน้ำพลาสติก สายยางฉีดน้ำ ถุงมือยางหนา รองเท้าพื้นยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้น 3) สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้งขณะทำความสะอาด 4) ทำความสะอาดจากส่วนบนลงมาด้านล่าง เช่น ทำความสะอาดฝ้าเพดานก่อน ตามด้วยผนังบ้าน พื้นบ้านตามลำดับ และจากภายในตัวบ้านออกสู่ภายนอกบ้าน โดยใช้ผงซักฟอกหรือสารทำความสะอาดร่วมกับการใช้แปรงขัดถูให้สะอาด ไม่ควรใช้สาร    ทำความสะอาดที่ผสมสารเคมีเข้มข้นหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง และ 5) หลังทำความสะอาดบ้าน ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท ลดความเข้มข้นของไอระเหยสารเคมี และป้องกันการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ภายในบ้าน”  อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ /   29 พฤษภาคม 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH