กรมอนามัย เผย เด็กไทยรับรู้ผลกระทบ ‘โคโรนา 2019’ สวมหน้ากากอนามัย-ล้างมือป้องกัน เกิน 90 เปอร์เซ็นต์

  • 2 มีนาคม 2563

           #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจออนไลน์เรื่องการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มนักเรียน พบว่า ร้อยละ 74.2 รับรู้ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยร้อยละ 90.8 ใส่หน้ากากอนามัย และร้อยละ 95.7 มีการล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผลสำรวจออนไลน์เรื่องการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 12,345 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 7,691 คน และกลุ่มนักเรียนอายุระหว่าง 15-21 ปี จำนวน 4,654 คน พบว่า ร้อยละ 74 รับรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคิดเห็นว่าตลาดคือจุดเสี่ยง     มากที่สุด รองลงมา คือ สนามบิน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า ตามลำดับ นอกจากนี้ นักเรียน ร้อยละ 90.8    รับรู้เรื่องการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดโรค และร้อยละ 95.7 รับรู้ว่าการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดโรคดังกล่าวได้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 85.9 มีการล้างมือหลังออกจากบ้าน จึงต้องรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องต่อไป

           “ทั้งนี้ สำหรับการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ทำได้ ดังนี้ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว      3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูกซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือโดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรค ที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน และใช้ช้อนกลาง เพื่อป้องกันสุขภาพตนเอง หากพบมีไข้ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปในประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย ให้รีบพบแพทย์ทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ /  29  กุมภาพันธ์ 2563

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH