กรมอนามัย แนะ โรงเรียนคุมเข้มความปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก-สนามเด็กเล่น หวั่นชำรุด เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

  • 27 พฤษภาคม 2562

     #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ โรงเรียนต้องตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กและสนามเด็กเล่นให้ พร้อมใช้งานและอยู่ในสภาพปลอดภัย เพราะหากอุปกรณีชำรุด อาจส่งผลต่อเด็กที่เล่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

  

            นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงเปิดเทอม เด็กๆ ไปโรงเรียนและใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมอยู่ในโรงเรียน ครู หรือบุคลากรของโรงเรียนควรเฝ้าระวังนักเรียน เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆ เพราะเด็กส่วนใหญ่มีนิสัยซุกซนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยเฉพาะสนามเด็กเล่น เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่พบปัญหาเกิดอุบัติเหตุกับเด็กๆ มากที่สุด เนื่องจากมีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นสนุกกันเต็มที่จนขาดความระวัง ซึ่งโรงเรียนต้องหมั่นตรวจสอบดูแลและเฝ้าระวังให้มากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อีกทั้ง ผู้ประกอบการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนต้องตระหนักถึงข้อกำหนดเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม วัสดุการเลือกใช้ และการจัดเตรียมพื้นสนามเด็กเล่นและรายละเอียดย่อยของอุปกรณ์ปีนป่าย อุปกรณ์เคลื่อนไหว ชิงช้า กระดานลื่น และเครื่องเล่นชุดรวม รวมทั้งแนวทางของการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน โดยเครื่องเล่นต้องมีการยึดรากฐานให้มั่นคง ไม่ชำรุด พื้นผิวของเครื่องเล่นต่างๆ ต้องไม่มีรอยแตกหักหรือมีส่วนที่ยื่นออกมาก่อให้เกิดอันตราย เช่น แผ่นเหล็กโผล่ยื่น มีเสี้ยนไม้ สีที่ใช้ทาต้องไม่หลุดลอกหรือเก่าจนขึ้นสนิม

            “ทั้งนี้ เครื่องเล่นที่ปลอดภัย จะต้องเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ซึ่งไม่ควรสูงเกิน 120 เซนติเมตร พื้นสนามเด็กเล่น ต้องเป็นพื้นเรียบและปูด้วยวัสดุอ่อน เช่น ทราย ยางสังเคราะห์ เป็นต้น เพราะจะช่วยรองรับแรงกระแทกหากเด็กพลัดตกจากเครื่องเล่น ต้องตรวจสอบว่าเครื่องเล่นยึดติดกับพื้นอย่างแน่นหนาหรือไม่ โดยเฉพาะเครื่องเล่นที่หมุนหรือเคลื่อนที่ได้ เช่น ลูกโลก ชิงช้า เพื่อไม่ให้เครื่องเล่นล้มทับเด็ก หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบเครื่องเล่นชำรุดควรรีบแจ้งช่างมาดำเนินการแก้ไขทันทีและควรมีผู้ดูแลเด็กในขณะเล่น นอกจากนี้ควรจัดพื้นที่สนามเด็กเล่นให้เป็นส่วน ทำรั้วรอบสนามเด็กเล่น ป้องกันไม่ให้เด็กแอบเข้าไปเล่นในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล ที่สำคัญ ผู้ปกครองควรดูแลและสอนบุตรหลานให้รู้จักระมัดระวังตัวเองและผู้อื่นในขณะเล่นด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 27 พฤษภาคม 2562

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH