กรมอนามัย แนะ โรงเรียนทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

  • 25 ตุลาคม 2562

      #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะโรงเรียนทำความสะอาดตู้น้ำดื่มในโรงเรียน รับเปิดเทอม เพื่อความสะอาดความปลอดภัย สร้างอนามัยที่ดีให้นักเรียน

           นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตู้น้ำดื่มในโรงเรียน ถือเป็นการจัดบริการขั้นพื้นฐานที่เด็ก ๆ ควรได้รับอย่างเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน โดยควรจัดจุดบริการน้ำดื่ม 1 จุดต่อ 75 คน และสถานที่ตั้งควรอยู่ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นละออง แหล่งระบายน้ำเสีย และขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 30 เมตร การติดตั้งตู้น้ำดื่มต้องยกระดับสูงกว่าพื้น อย่างน้อย 10 เซนติเมตร มีความมั่นคงแข็งแรงมีระบบป้องกันภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร โดยติดตั้งสายดินและบริเวณพื้นที่ตั้งต้องไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน และทำความสะอาดบริเวณที่ตั้งของตู้น้ำดื่มเป็นประจำทุกวัน ส่วนตู้หรือตัวถังต้องมีการปกปิดหรือมีฝาปิด เพื่อควบคุมป้องกันการปนเปื้อนจากแมลงและสัตว์พาหะนำโรค

           “ผู้ดูแลตู้น้ำดื่มจึงควรตรวจสอบตู้น้ำดื่มก่อนเปิดเทอม เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของนักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน รวมถึงผู้ที่เข้ามาติดต่อที่โรงเรียน โดยทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้พร้อมใช้งาน ด้วยการปิดสวิท ถอดปลั๊ก ระบายน้ำที่ค้างในตู้ออก นำถาดพลาสติกในช่องคว่ำน้ำออกไปทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เทน้ำร้อนลงในช่องคว่ำถัง ทิ้งไว้ 2-3 นาที แล้วขัดด้วยฟองน้ำ ระบายน้ำทิ้ง เติมน้ำร้อนอีกครั้ง ทิ้งไว้ 2-3 นาที หรือใช้คลอรีน 60 เปอร์เซ็นต์ ผสมในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 2-3 นาที ปล่อยน้ำทิ้งแล้วล้างด้วยน้ำเปล่า ส่วนการคว่ำถัง  ลงบนตู้น้ำดื่ม ไม่ควรเอามือจับปากขวดและบริเวณที่จะสัมผัสน้ำในตู้น้ำดื่ม ทดสอบการไหลของน้ำและเสียบปลั๊ก เปิดสวิทใช้งาน เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำจากตู้น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและไม่ปนเปื้อนแบคทีเรีย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 25 ตุลาคม 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!