กรมอนามัย ชวนครอบครัวร่วมกิจกรรม “คีตะมวยไทย 10 ท่า” ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10

  • 26 กรกฎาคม 2562

#ANAMAINEWSกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชู คีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนทุกวัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมหนุนทุกครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย  http://activefam.anamai.moph.go.th

          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สังคมไทยให้ความสนใจเรื่องการออกกำลังกายและ   คิดหากิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ออกมาเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและเพิ่มความสนใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น ซึ่งการออกกำลังกายที่นิยมกันย่างแพร่หลายคือการออกกำลังกายแบบแอโรบิก หนึ่งในนั้นคือการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง เช่น การเต้น แอโรบิก รวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลายอีกมากมายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้เหมือน ๆ กันคือ ได้ประโยชน์ในทางด้านสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น หัวใจและปอดมีความแข็งแรงขึ้น สามารถเป็นยาที่คงสภาพไม่ให้ร่างกายมีการเจ็บป่วยที่เกิดมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งช่วยในเรื่องของ สภาพจิตใจและการเข้าสังคมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย ลดความเครียดจากการทำงานหรือจากการเรียนช่วยให้นอนหลับได้สนิทต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น

          “เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 กรมอนามัย     กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับประชาชน  ชาวไทยได้นำกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ มาเป็นกิจกรรมหลักในโครงการ   10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย โดยจะดำเนินการทั้งปี ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

          แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อว่า กิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า นี้ เป็นกิจกรรมที่นำแม่ไม้มวยไทยทั้งหมด      10 ท่า มาผสานท่วงท่าและลีลาการเต้นประกอบให้เข้ากับจังหวะเสียงเพลงในรูปแบบของการเต้นแอโรบิก มีทั้งหมด      10 ท่าด้วยกัน คือ ท่าที่ 1 หมัดตรง  ท่าที่ 2 หมัดตวัด (หมัดฮุค) ท่าที่ 3 หมัดเสย (หมัดสอยดาว) ท่าที่ 4 ศอกกระทุ้ง     ท่าที่ 5 ศอกตัด ท่าที่ 6 ศอกงัด ท่าที่ 7 เข่าตรง ท่าที่ 8 เตะตรง (เตะผ่าหมาก) ท่าที่ 9 เตะตัด และท่าที่ 10  ถีบด้วยส้นเท้า เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่แม่ไม้มวยไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหลากหลายด้าน ได้แก่ 1. ทางด้านร่างกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปอดและระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาท  2. ทางด้านจิตใจ ช่วยผ่อนคลายและลดความเครียด สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง สร้างความสนุกสนานและทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อร่างกาย เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  และ 3. ทางด้านสังคม ทำให้มีเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม และเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนกิจกรรมและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเองพร้อมกับพัฒนาบุคลิกภาพ

          “กรมอนามัยจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งมี 3 ประเภทได้แก่ 1) ครอบครัว/บุคคลออกกำลังกาย  2) ชมรม/องค์กร     จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และ 3) อปท./หน่วยงานจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ออกกำลังกาย โดยสามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ออกกำลังกาย ได้ที่เว็บไซต์ ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย http://activefam.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

                                                ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 25 กรกฎาคม 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH