กรมอนามัย แนะประชาชน เลี่ยงกินอาหารสุกๆ ดิบๆ-อาหารแปลก เสี่ยงท้องร่วง

  • 25 พฤษภาคม 2562

        #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่นิยมกินอาหารแปลกๆอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือปรุงประกอบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ    พร้อมแนะ ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”      

  

                แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าประชาชนบางกลุ่มนิยมกินอาหารแปลกๆ       อาหารสุกๆ ดิบๆเช่น ลาบหมู ก้อยเนื้อ อาหารประเภทยำต่างๆ ที่มักจะรวนเนื้อสัตว์พอสุกเท่านั้นแล้วใส่เครื่องปรุง และเน้นรสชาติที่เผ็ดจัด หรือเปรี้ยวจัดรวมถึงอาหารแปลกๆประเภทที่ไม่ปรุงสุกไม่ผ่านความร้อนเลยหรือโดยใช้ความร้อนในระเวลาสั้นๆ เช่น กุ้งแช่น้ำปลา ด้วงมะพร้าวแช่น้ำปลาอาจทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นอันตรายและสารพิษหรือยาฆ่าแมลงตกค้างที่อาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษจึงต้องระมัดระวังในการบริโภคอาหารเป็นพิเศษ

               “การปรุงประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูใด ต้องปรุงประกอบให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ดีโดยวัตถุดิบอาหารควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้ออาหารที่สดใหม่ ตามประเภทชนิดของอาหารและก่อนนำมาปรุงอาหาร ต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคพยาธิ สารพิษหรือยาฆ่าแมลงและปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ต้องสุกถึงข้างในไม่ควรปรุงรสชาติเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดจนเกินไปที่สำคัญคือควรใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด มีการปกปิดผู้ปรุงไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จโดยตรงสวมผ้ากันเปื้อนหมวกคลุมผมหากต้องกินร่วมกับคนหมู่มากให้ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง ก่อนกินอาหารต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้ง และไม่ควรบริโภคอาหารที่ทิ้งไว้ข้ามวัน รวมถึงน้ำดื่มและน้ำแข็งต้องสะอาดได้มาตรฐาน บรรจุในภาชนะที่สะอาด”อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 25 พฤษภาคม 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!