กรมอนามัย ชวนผู้ประกอบการล้างตลาดหลังสงกรานต์ เพื่อความสะอาดและป้องกันโรค

  • 17 เมษายน 2566

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ล้างตลาดช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากประชาชนมาจับจ่าย ซื้อของเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะมาจับจ่าย ซื้อของที่ตลาดสดเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ล้างตลาดช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งกรมอนามัยแนะนำ ควรล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อย 2- 3 ครั้งต่อเดือน หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเน้นที่ 3 จุดสำคัญ ได้แก่ พื้นทางเดิน เขียง แผงจำหน่ายอาหาร โดยเฉพาะเขียง และแผงจำหน่ายอาหาร ต้องล้างทุกวัน เพราะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสอาหารมากที่สุด ทั้งนี้ การล้างตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาลมี 2 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 1) ล้างด้วยน้ำและผงซักฟอก เพื่อกำจัดคราบสกปรก แล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบริเวณบนแผงจำหน่ายอาหาร หรือพื้นทางเดิน แต่หากมีคราบไขมันจับให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผงจำหน่ายอาหาร ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดขัดเพื่อช่วยในการขจัดคราบไขมัน และ 2) การฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผงจำหน่ายอาหาร เขียง พื้นทางเดิน และทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว จากนั้นปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว

นายแพทย์อรรถพล กล่าวไปต่อว่า โดยเฉพาะห้องน้ำ ห้องส้วมที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะต้องมีการทำความสะอาดทุกวัน อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ำสาธารณะ ต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด และล้างตามด้วยน้ำสะอาด เน้นที่จุดเสี่ยง ได้แก่ สายฉีดชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งส้วมแบบนั่งราบ ที่กดน้ำ ก๊อกน้ำ และกลอนประตูที่สามารถติดต่อจากการสัมผัสร่วม จึงต้องมีการเน้นทำความสะอาดบ่อยๆ เพื่อลดจุดเสี่ยงของการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายาง กันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที

          “ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนให้ได้รับอาหารสดที่สะอาด ปลอดภัย ควรเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสดที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ของกรมอนามัย เพราะมีการพัฒนาแล้วทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น โครงสร้างตลาดต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการจัดการขยะ น้ำเสีย และจัดวางสินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย แผงจำหน่ายอาหารต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ผู้ขายหรือพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายสะอาด ผู้ปรุงใส่ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวก หรือเน็ทคลุมผม 2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร มีการตรวจสอบและไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ สารฟอร์มาลีน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว และยาฆ่าแมลง และ 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการตลาดต้องจัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ เรื่อง “อาหารปลอดภัย” มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย /  18 เมษายน 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!