กรม อ. ย้ำ สถานประกอบการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมในส้วมทุก 2 ชั่วโมง ลดแพร่เชื้อโควิด 19

  • 15 พฤษภาคม 2563

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน คุมเข้มความสะอาดปลอดภัยสถานที่ให้บริการ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมในห้องส้วมให้หมั่นทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด 19

           

             แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น หลาย ๆ สถานประกอบการได้รับการผ่อนปรนมาตรการเปิดให้บริการแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือประชาชนล้างมือเป็นประจำ และสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านหรือพบปะพูดคุยกับผู้อื่น รวมทั้งมีการวางแผนที่ดีเพื่อใช้เวลานอกบ้านให้น้อยที่สุด และสำหรับประชาชนที่ยังต้องออกไปทำงานและใช้ชีวิตนอกบ้าน อาจทำให้เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะหรือสถานประกอบการ  ที่เข้าไปใช้บริการ หากไม่มีการควบคุมป้องกันที่ดีและเป็นพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ส้วมสาธารณะ หรือส้วมในสถานที่ทำงาน  ผู้ใช้บริการอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19  ผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือนำมือที่สัมผัสละอองเหล่านี้มาสัมผัสใบหน้าก็ทำให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นได้ ซึ่งจากการลงสุ่มสำรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนพบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการหลัก แต่ยังพบข้อจำกัดในการทำความสะอาดห้องส้วม ดังนั้น ทุกสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนจึงต้องมีการควบคุมและทำความสะอาดส้วมมากขึ้น โดยเฉพาะการทำ   ความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมบ่อย ๆ ทุก 2 ชั่วโมง เช่น พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู  ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำ และอ่างล้างมือ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยา   ทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อเสร็จงานให้ซักผ้าที่ใช้แล้วและไม้ถูพื้นให้สะอาด และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง

            “ทั้งนี้ ขณะปฏิบัติงานผู้ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที นอกจากนี้ในส่วนของผู้ใช้ส้วมสาธารณะหรือส้วมในสถานที่ทำงานต้องดูแลสุขอนามัยตนเองโดยล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังเข้าห้องส้วม และปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ รวมทั้งลดการสัมผัสเชื้อโรคให้มากที่สุด เช่น ให้ฉีดน้ำจากสายฉีดชำระก่อนใช้ และหลังใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วย  เพื่อสุขอนามัยส่วนรวม” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 15 พฤษภาคม 2563

 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH