กรมอนามัย หนุน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ทำความสะอาดจัดห้องคลีนรูมก่อนเปิดเทอม ช่วยเด็กลดเสี่ยงสูดฝุ่น

  • 11 พฤษภาคม 2562

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขหวั่นปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กนักเรียนวันเปิดเทอม สนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีความพร้อมทำความสะอาดก่อนเปิดเทอม จัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อช่วยให้เด็กได้รับอากาศที่สะอาด

               แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5         ในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจึงต้องดูแลสุขภาพและ     เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้หลายโรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเทอม เด็กวัยเรียนและ     กลุ่มเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นับเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีความพร้อม โดยทำความสะอาดก่อนเปิดเทอมและถ้าสถานที่เอื้ออำนวย   ก็สามารถจัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) เพื่อช่วยให้เด็กได้รับอากาศที่สะอาด โดยแนวทางการจัดทำ  ห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) นั้น ให้เลือกห้องที่สะอาดมีสิ่งของสะสมฝุ่นน้อยที่สุด หากเป็นห้องธรรมดา     ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ควรเลือกห้องที่มีประตูหน้าต่างน้อยที่สุด และต้องปิดให้มิดชิดทำความสะอาดห้องอยู่เสมอ       โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย และไม่ควรทำกิจกรรม         ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันเพิ่มขึ้น เช่น เผาเศษวัสดุทางการเกษตร จุดเทียน จุดธูป รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดควัน เป็นต้น สำหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองทุกเดือนล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง และลดเสี่ยงสูดฝุ่นพิษในช่วงวันเปิดเรียนได้โดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง  การออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือรถรับส่งนักเรียนจอดนอกโรงเรียน  และดับเครื่องยนต์ ขณะจอดรถ

             “สำหรับห้องสะอาดที่มีพื้นที่จำกัด ให้เด็กป่วยหรือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ      เช่น หอบหืด  ภูมิแพ้  เข้ามาพักอาศัยภายในห้องสะอาดที่จัดเตรียมขึ้นภายในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน    คุณครูผู้ดูแลรับผิดชอบควรมีความรู้และสามารถคัดกรองเด็กที่มีอาการผิดปกติเบื้องต้น เช่น อาการไอเรื้อรัง  ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะ เจ็บคอ คอแดง และน้ำมูกใสไหล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่เด็กอื่นที่อยู่ในห้องสะอาดนั้น ทั้งนี้ การดำเนินงานจัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสถานศึกษาที่อยู่ใกล้บ้าน ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สามารถมาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วกว่า 300 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายที่ยังพบปัญหาฝุ่นละอองในขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) กว่า 280 แห่ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

          ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 11 พฤษภาคม 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH