กรมอนามัย ชวน ‘ร้านสะดวกซื้อ’ ปฏิบัติตามข้อแนะนำ สร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ

  • 10 เมษายน 2563

       #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขอนามัยตั้งแต่สถานที่ สินค้า และการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ขายและผู้บริโภค ลดความเสี่ยงเขื้อโควิด-19

           

           แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้านสะดวกซื้อ ประเภทซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และร้านขายของชำ นับเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 กรมอนามัยจึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่สถานที่จำหน่ายสินค้า ต้องทำความสะอาดบริเวณพื้น เคาน์เตอร์ชำระเงิน เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้บริโภคบริเวณทางเข้า–ออก และมีการกำหนดจุดระหว่างพนักงาน และผู้บริโภคที่ใช้บริการ ต้องจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร สำหรับตระกร้าหรือรถเข็นใส่สินค้าให้ทำความสะอาดทุกวันโดยเฉพาะบริเวณที่จับ นอกจากนี้พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคระหว่างปฏิบัติงานโดยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานหลังเข้าส้วม หลังจับสิ่งสกปรก หลังจับเงิน และหากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ  ให้หยุดงานและไปพบแพทย์ทันที

           แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า การจัดวางสินค้าที่จำหน่าย ให้จัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินค้า โดยการเก็บอาหารที่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง ควรจัดเป็นสัดส่วนตามประเภทของอาหารสด มีการปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ต้องบรรจุในภาชนะ  ที่เหมาะสมกับอาหาร และติดฉลากข้อมูล เช่น สถานที่ผลิต วัน/เดือน/ปี เวลาที่ผลิต ส่วนอาหารแห้งต้องแยกเก็บตามประเภทโดยไม่ปะปนกัน ในกรณีที่มีการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริเวณที่ปรุงประกอบอาหาร  ต้องสะอาดปลอดภัย มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุก ๆ 2 ชั่วโมง โดยอุปกรณ์สำหรับหยิบ จับ หรือตักอาหารแบบบริการตนเอง ควรเลือกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือใช้แบบที่ผู้บริโภคสามารถนำกลับไปด้วยเมื่อเลือกอาหารเสร็จ ทั้งนี้ กรมอนามัยได้จัดทำ Application Stopcovid-19 ให้ร้านสะดวกซื้อที่ปฏิบัติตามมาตรฐานประเมินตนเองและปักหมุดร้าน ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เลือกการใช้บริการ และร้องเรียนเสนอแนะผ่านช่องทางเดียวกัน

            “สำหรับการปฏิบัติตนของผู้บริโภคเพื่อลดระยะเวลาที่อยู่ภายในร้านสะดวกซื้อนั้น ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยขณะใช้บริการให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่นในระยะ 1-2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค และที่สำคัญต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการเลือกซื้อสิ้นค้าเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเอง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 10 เมษายน 2563

 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!