กรมอนามัย ห่วงหยุดยาว แหล่งท่องเที่ยวขยะล้น วอน นักท่องเที่ยวคัดแยก – ทิ้งลงถัง

  • 3 กันยายน 2563
  • 54 ครั้ง

             กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงช่วงวันหยุดยาวประชาชนเดินทางและท่องเที่ยวมากขึ้น อาจส่งผลต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขอความร่วมมือ          นักท่องเที่ยวช่วยกันลดปริมาณขยะ ทิ้งลงถังและคัดแยกขยะ  อย่างถูกต้อง

           แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาว 4 – 7 กันยายน นี้ คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวและพักในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งในประเทศไทย อาจส่งผลต่อ  ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ประมาณ 28.71 ล้านตัน หรือประมาณ 78,665 ตันต่อวัน นับเป็นปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชน ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยกันลดปริมาณขยะ คัดแยก และทิ้งขยะลงถังหรือภาชนะที่จัดไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งไม่นำสิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ หรือย่อยสลายง่าย หรือทำจากวัสดุธรรมชาติ หากนำเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวให้เก็บคืนออกมาให้มากที่สุด เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เป็นต้น รวมทั้งขอให้แยกประเภทขยะ ทิ้งขยะลงถังหรือในภาชนะที่จัดไว้ให้ถูกต้องไม่ควรก่อไฟเผาขยะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพราะจะทำให้เกิดมลพิษและอาจเกิดไฟไหม้ได้

           “ในช่วงเวลานี้ ยังคงต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวการ์ดอย่าตก โดยปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการ CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวัง หากรู้สึกง่วงให้จอดพักและบริหารร่างกายง่าย ๆ ด้วยท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อคอหรือท่ายืดไหล่ เพื่อช่วยคลายเมื่อยก่อนเดินทางต่อ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 3 กันยายน 2563

 

 

 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!