กรมอนามัย เตือนอย่าหลงเชื่อคำโฆษณา ‘จัดฟันงานหมอ’ เสี่ยงฟันเรียงตัวผิดรูปรากฟันละลาย

  • 3 พฤษภาคม 2562

           #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา ‘จัดฟันงานหมอ’ เสี่ยงฟันเรียงตัวผิดรูป รากฟันละลายจนฟันตาย แนะนำให้รักษากับทันตแพทย์โดยตรง หลีกเลี่ยงจัดฟันเถื่อน

              แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีเพจดังเตือนภัยจัดฟันแฟชั่น เสี่ยงฟันล้มทั้งปากนั้น ซึ่งความจริงแล้วการจัดฟันแฟชั่นลักษณะดังกล่าวเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากผู้ที่ให้บริการเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางทันตกรรม จึงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งที่ผ่านมาการจัดฟันแฟชั่นลักษณะแบบนี้จะมีการตั้งร้านตามตลาดนัด แหล่งชุมชน มีการโฆษณาอย่างชัดเจนว่าเป็นการจัดฟันแฟชั่น   แต่ปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการจัดฟันแฟชั่นมากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการเลี่ยงไปเปิดร้านตามตึกแถวที่มีอาคารชัดเจนหรือขายเครื่องมือผ่าน social network ต่างๆ โดยใช้คำโฆษณาแบบอื่น เช่น      “จัดฟันงานหมอ” “จัดฟันแฟชั่นงานดี หมอดูแลเอง” และกำหนดราคามากขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ จึงทำให้การตรวจสอบยากขึ้น นอกจากนี้การให้บริการยังคงเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ ไม่มีความรู้เรื่องแรงที่เกิดจากลวดจัดฟัน อาจติดลวดให้ลูกค้าด้วยแรงที่มากเกินไป ส่งผลให้ฟันเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง จนฟันเรียงตัวผิดรูปการสบฟันผิดปกติ ใบหน้าเสียรูปและอาจทำให้รากฟันละลาย จนฟันตายหรือการเก็บปลายลวดไม่เรียบร้อยอาจเกี่ยวกระพุ้งแก้มเป็นแผลเรื้อรังตามมาได้

              ทางด้าน ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า   การให้บริการจัดฟันแฟชั่น มักกล่าวอ้างว่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดฟันเป็นชนิดเดียวกับที่ทันตแพทย์ใช้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริง จากการจับกุมผู้ให้บริการจัดฟันแฟชั่นที่ผ่านมา พบว่าลวดที่ใช้มักเป็นชนิดที่ไม่มีคุณภาพ มีการปนเปื้อนของสารต่างๆ เช่น ปรอท แคดเมียม สารหนู หรือใช้กาวทั่วไปสำหรับติดเครื่องมือในช่องปาก ซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจสะสมเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ อีกทั้งไม่มี   การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันแฟชั่น ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ติดต่อ เช่น โรคตับอักเสบ หรือวัณโรค จากลูกค้าคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้เครื่องมือ  จัดฟันแฟชั่นที่ใส่ในปากมักจะมีการยึดติดที่ไม่แน่นพอ เพราะขั้นตอนการทำผิดวิธี ทำให้มีโอกาสที่ลวดหรือเหล็กเหลี่ยมเล็กๆ หลุดลงคอ หรืออาจหลุดลงไปปิดหลอดลม เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นขอแนะนำว่าการจัดฟันแฟชั่นก่อให้เกิดแต่ผลเสีย ผู้บริโภคไม่ควรเห็นแก่ความทันสมัยหรือมองเป็นเรื่องของค่านิยม   เพราะผลลัพธ์ที่ได้ไม่คุ้มค่ากับสุขภาพที่สูญเสียไป

              “ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่กำลังใส่เครื่องมือจัดฟัน ต้องเพิ่มการดูแลความสะอาดของฟันมากยิ่งขึ้น เพราะส่วนของเครื่องมือหรือลวดจะเป็นที่กักเก็บของเศษอาหาร ทำให้เกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่าย หากใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ควรถอดเครื่องมือทั้งชิ้นออกมาแปรงให้สะอาดทุกครั้งหลังการกินอาหาร พร้อมทั้งแปรงฟันด้วย หรือในกรณีที่ใช้เครื่องมือติดแน่นก็ควรแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้งเช่นกัน           ซึ่งทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาจะแนะนำวิธีปฏิบัติตัวและการดูแลอนามัยช่องปาก เพื่อไม่ให้เกิดผลแทรกซ้อนตามมา การใส่เครื่องมือจัดฟันส่วนใหญ่จะใช้เวลานาน จึงต้องดูแลความสะอาดช่องปากอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันผุ เหงือกอักเสบ” ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 3 พฤษภาคม 2562

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH