กรมอนามัย วอนนักท่องเที่ยว ช่วยลดปริมาณขยะในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

  • 31 ธันวาคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยช่วงวันหยุดยาว ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น และปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะ ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวและพักในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งในประเทศไทย ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากรายงานปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ปี 2564 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ประมาณ 24.98 ล้านตัน ลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวน 25.37 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กรมอนามัย ยังคงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการ 1) คัดแยก และทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้อย่างถูกต้อง เลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและถุงพลาสติก หากนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง ควรเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด และ 2) ลดปริมาณการนำเข้าขยะ โดยนำวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น จาน ชาม ช้อน แก้ว นอกจากนี้ ให้ระวังการก่อไฟเผาขยะ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพราะจะทำให้เกิดมลพิษและเกิดไฟไหม้อีกด้วย

“ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศ และข้อแนะนำของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อความปลอดภัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ และคาดเข็มขัดนิรภัย หากรู้สึกง่วงให้จอดพักและบริหารร่างกายง่ายๆ ด้วยท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยคลายเมื่อยก่อนเดินทางต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 2 มกราคม 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH