กรมอนามัย คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตก ย้ำ ‘สวมหน้ากาก – เว้นระยะห่าง – ล้างมือ’

  • 30 กันยายน 2563

            #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ตลาดคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ขอความร่วมมือสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง   

             แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลโครงการ “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” ในการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ ประเภทตลาด (ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน) ล่าสุดกันยายน 2563 พบว่า สถานประกอบกิจการ ประเภทตลาด ที่ทำได้ดีต่อเนื่อง คือ ผู้ประกอบการ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 ร้อยละ 98 ผู้ค้า ผู้ขายของ ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ จะหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที ร้อยละ 94.66 และมีระบบการสั่งซื้ออาหารและระบบชำระเงินออนไลน์ ร้อยละ 93.89 ส่วนที่ยังต้องเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง คือ มีที่ล้างมือด้วย สบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการอย่างเพียงพอ สุขลักษณะของอาหารที่จำหน่าย เช่น จำหน่ายอาหารพร้อมบริโภคที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร ปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร การอุ่นอาหารปรุงสำเร็จให้ร้อนทุก 2 ชั่วโมง และผู้สัมผัสอาหารไม่ใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง หรือใช้อุปกรณ์ที่สะอาดหยิบจับ ตักอาหารและน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ ระยะเวลาที่ใช้บริการ และไม่มีการจัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ

              “ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือทุกตลาดการ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้ขายของ ผู้บริโภคต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน หมวกหรือเน็ทคลุมผม และรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อย ๆ    มีมาตรการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้เข้าบริการในตลาด เพื่อลดความแออัดที่สำคัญ ต้องกำหนดเส้นทางเข้าออกตลาดทางเดียวและกำหนดเส้นทางการเดินในตลาดให้ชัดเจนและควรทำความสะอาดตลาดทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาทำความสะอาด พร้อมทั้งมีการ CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 30  กันยายน 2563

 

 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH