กรมอนามัย เผย ปราจีนบุรีไม่พบสารปนเปื้อนซีเซียม–137 ในอาหารและน้ำ

  • 30 มีนาคม 2566

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนซีเซียม- 137 ทั้งในดิน อาหาร น้ำ และผลผลิตทางการเกษตร บริเวณโดยรอบของพื้นที่ และในตลาดสด ช่วงรัศมี 100 เมตร ถึง 5 กิโลเมตร ในจังหวัดปราจีนบุรี ไม่พบสารปนเปื้อนซีเซียม-137

                 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีสารกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 หายจากบริษัทผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดปราจีนบุรี และถูกส่งไปยังจังหวัดระยอง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะล่าสุดชาวสวนผลไม้ พ่อค้าและแม่ค้า เริ่มถูกทยอยยกเลิกออเดอร์ผลไม้ เนื่องจากประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารซีเซียม-137 ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งกรมอนามัย
ได้ลงพื้นที่โดยสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมด้วย ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างตัวอย่าง
ดิน อาหาร น้ำ ผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณโดยรอบและนำส่งตรวจโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

                  ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลการตรวจ จำนวนกว่า 20 ตัวอย่าง ด้วยการตรวจวัดระดับ Radioisotope Cs137 โดยใช้ Gamma Spectrometry, Reference : In-House Method Base  ทั้งในดิน อาหาร น้ำ และผลผลิตทางการเกษตร บริเวณโดยรอบของพื้นที่ และในตลาดสด ช่วงรัศมี 100 เมตร ถึง 5 กิโลเมตร ในจังหวัดปราจีนบุรี ไม่พบสารปนเปื้อนซีเซียม-137 ในอาหารและน้ำทุกชนิด กรมอนามัยจึงขอให้ประชาชนมั่นใจและสามารถนำอาหารและน้ำในพื้นที่ดังกล่าวมาอุปโภค บริโภคได้ตามปกติ สำหรับการเฝ้าระวังตนเอง ยังขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ถ่ายเหลวมากกว่า 2 ครั้ง หรือผิวหนังอักเสบ แดง สามารถเข้ารับการรักษาเพื่อประเมินอาการตามสิทธิ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้

 

***

กรมอนามัย / 30 มีนาคม 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH